Kurullar

KURULLAR

Dr. İbrahim Kaplan

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı

Dr. Taner Güneş

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı

Dr. Ali Rıza Erçöçen

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı

Dr. İlhami Kuru, Dr. Ali Emre Aksu

İkinci Başkan

Dr. Gazi Huri

İkinci Başkan

Dr. Egemen Ayhan

İkinci Başkan

SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERLERİ

Dr. Kahraman Öztürk

Dr. Mehmet Fatih Güven

Dr. Egemen Ayhan

DÜZENLEME KURULU

Dr. Osman Akdağ

Dr. Egemen Altan

Dr. Zeynel Mert Asfuroğlu

Dr. Uğur Bezirgan

Dr. Onur Başçı

Dr. Ömer Berköz

Dr. Mehmet Kerem Canbora

Dr. Süleyman Semih Dedeoğlu

Dr. Anıl Demiröz

Dr. Zeynep Deniz Akdeniz Doğan

Dr. İlker Eren

Dr. Hüseyin Arel Gereli

Dr. Özgün Barış Güntürk

Dr. Mehmet Fatih Güven

Dr. Ulunay Kanatlı

Dr. Osman Orman

Dr. Kahraman Öztürk

Dr. Ali Özdemir