Kurullar

KURULLAR

Dr. Mehmet Demirtaş

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı

Dr. Ata Can Atalar

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı

Dr. Ali Rıza Erçöçen

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı

Dr. Hayati Durmaz

İkinci Başkan

Dr. Ulunay Kanatlı

İkinci Başkan

Dr. Egemen Ayhan

İkinci Başkan

SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERLERİ

Dr. Egemen Ayhan

Dr. Melih Bağır

Dr. Arel Gereli

Dr. Osman Orman

DÜZENLEME KURULU

Dr. Osman Akdağ

Dr. Egemen Altan

Dr. Mehmet Armangil

Dr. Melih Bağır

Dr. Mehmet Baydar

Dr. İsmail Kerem Bilsel

Dr. Mehmet Kerem Canbora

Dr. Hakan Turan Çift

Dr. Anıl Demiröz

Dr. Zeynep Deniz Akdeniz Doğan

Dr. Ali Erşen

Dr. Cem Zeki Esenyel

Dr. Hüseyin Arel Gereli

Dr. Yusuf Gürbüz

Dr. Gazi Huri

Dr. Levent Küçük

Dr. Osman Orman

Dr. Mustafa Özkan

Dr. Ali Özdemir

Dr. Gökçe Yıldıran